ترجمه Self Operating در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خود كار. می باشد

Self Operating به چه معناست و Self Operating یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Operating

خود كار. به خارجی , ریشه انگلیسی خود كار., ترجمه خود كار., کلمات شبیه خود كار.
دانلود فایل ها