ترجمه Self Preservation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حفظ‌ جان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صيانت‌ نفس‌ , در فارسی : بقاء خود.

Self Preservation به چه معناست و Self Preservation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Preservation

حفظ‌ جان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حفظ‌ جان‌, ترجمه حفظ‌ جان‌, کلمات شبیه حفظ‌ جان‌ , صيانت‌ نفس‌ به لاتین , بقاء خود. به لاتین
دانلود فایل ها