ترجمه Self Proclaimed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيش‌ خود اظ‌هار شده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ادعا شده‌ از جانب‌ خود شخص‌.

Self Proclaimed به چه معناست و Self Proclaimed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Proclaimed

پيش‌ خود اظ‌هار شده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيش‌ خود اظ‌هار شده‌, ترجمه پيش‌ خود اظ‌هار شده‌, کلمات شبیه پيش‌ خود اظ‌هار شده‌ , ادعا شده‌ از جانب‌ خود شخص‌. به لاتین
دانلود فایل ها