ترجمه Self Rating در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تعيين‌ ميزان‌ استعداد خود. می باشد

Self Rating به چه معناست و Self Rating یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Rating

تعيين‌ ميزان‌ استعداد خود. به خارجی , ریشه انگلیسی تعيين‌ ميزان‌ استعداد خود., ترجمه تعيين‌ ميزان‌ استعداد خود., کلمات شبیه تعيين‌ ميزان‌ استعداد خود.
دانلود فایل ها