ترجمه Self Reacting در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خود بخود واكنش‌ كننده‌. می باشد

Self Reacting به چه معناست و Self Reacting یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Reacting

خود بخود واكنش‌ كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خود بخود واكنش‌ كننده‌., ترجمه خود بخود واكنش‌ كننده‌., کلمات شبیه خود بخود واكنش‌ كننده‌.
دانلود فایل ها