ترجمه Self Regard در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عزت‌ نفس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حفظ‌ منافع‌ شخصي‌ , در فارسی : tcepser fles.

Self Regard به چه معناست و Self Regard یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Regard

عزت‌ نفس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عزت‌ نفس‌, ترجمه عزت‌ نفس‌, کلمات شبیه عزت‌ نفس‌ , حفظ‌ منافع‌ شخصي‌ به لاتین , tcepser fles. به لاتین
دانلود فایل ها