ترجمه Self Relative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نسبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نسبت‌ بخود.

Self Relative به چه معناست و Self Relative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Relative

نسبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نسبي‌, ترجمه نسبي‌, کلمات شبیه نسبي‌ , نسبت‌ بخود. به لاتین
دانلود فایل ها