ترجمه Self Sacrifice در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فداكاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از خود گذشتگي‌.

Self Sacrifice به چه معناست و Self Sacrifice یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Sacrifice

فداكاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فداكاري‌, ترجمه فداكاري‌, کلمات شبیه فداكاري‌ , از خود گذشتگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها