خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =47601 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('47601','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =47601 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Self Sacrifice به فارسی

ترجمه Self Sacrifice در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فداكاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از خود گذشتگي‌.

Self Sacrifice به چه معناست و Self Sacrifice یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Sacrifice

فداكاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فداكاري‌, ترجمه فداكاري‌, کلمات شبیه فداكاري‌ , از خود گذشتگي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: