ترجمه Self Sow در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تخم‌). می باشد

Self Sow به چه معناست و Self Sow یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Sow

(تخم‌). به خارجی , ریشه انگلیسی (تخم‌)., ترجمه (تخم‌)., کلمات شبیه (تخم‌).
دانلود فایل ها