ترجمه Self Testing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خودازما. می باشد

Self Testing به چه معناست و Self Testing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Testing

خودازما. به خارجی , ریشه انگلیسی خودازما., ترجمه خودازما., کلمات شبیه خودازما.
دانلود فایل ها