ترجمه Self Tightening در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وارد اورنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خود بخود تنگ‌ شونده‌.

Self Tightening به چه معناست و Self Tightening یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Tightening

وارد اورنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وارد اورنده‌, ترجمه وارد اورنده‌, کلمات شبیه وارد اورنده‌ , خود بخود تنگ‌ شونده‌. به لاتین
دانلود فایل ها