ترجمه Selfhood در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خويشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فرديت‌ , در فارسی : شخصيت‌ , به فارسی : خودپسندي‌ , سایر ترجمه ها : خوديت‌.

Selfhood به چه معناست و Selfhood یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Selfhood

خويشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خويشتن‌, ترجمه خويشتن‌, کلمات شبیه خويشتن‌ , فرديت‌ به لاتین , شخصيت‌ به لاتین , خودپسندي‌ خارجی , خوديت‌. در زبان
دانلود فایل ها