ترجمه Selfjustification در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از خود راضي‌ گري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توجيه‌ خود.

Selfjustification به چه معناست و Selfjustification یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Selfjustification

از خود راضي‌ گري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از خود راضي‌ گري‌, ترجمه از خود راضي‌ گري‌, کلمات شبیه از خود راضي‌ گري‌ , توجيه‌ خود. به لاتین
دانلود فایل ها