ترجمه Sell Out در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تاتري‌ كه‌ تمام‌ بليط‌ هايش‌ بفروش‌ رفته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يكجا فروختن‌

Sell Out به چه معناست و Sell Out یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sell Out

تاتري‌ كه‌ تمام‌ بليط‌ هايش‌ بفروش‌ رفته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تاتري‌ كه‌ تمام‌ بليط‌ هايش‌ بفروش‌ رفته‌, ترجمه تاتري‌ كه‌ تمام‌ بليط‌ هايش‌ بفروش‌ رفته‌, کلمات شبیه تاتري‌ كه‌ تمام‌ بليط‌ هايش‌ بفروش‌ رفته‌ , يكجا فروختن‌ به لاتین
دانلود فایل ها