ترجمه Semblance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صورت‌ ظ‌اهر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شباهت‌ , در فارسی : قيافه‌ , به فارسی : ظ‌ن‌ قوي‌ , سایر ترجمه ها : تظ‌اهر.

Semblance به چه معناست و Semblance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Semblance

صورت‌ ظ‌اهر به خارجی , ریشه انگلیسی صورت‌ ظ‌اهر, ترجمه صورت‌ ظ‌اهر, کلمات شبیه صورت‌ ظ‌اهر , شباهت‌ به لاتین , قيافه‌ به لاتین , ظ‌ن‌ قوي‌ خارجی , تظ‌اهر. در زبان
دانلود فایل ها