ترجمه Semester در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيمسال‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوره‌ 61 هفته‌اي‌ دانشگاه‌.

Semester به چه معناست و Semester یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Semester

نيمسال‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيمسال‌, ترجمه نيمسال‌, کلمات شبیه نيمسال‌ , دوره‌ 61 هفته‌اي‌ دانشگاه‌. به لاتین
دانلود فایل ها