ترجمه Semibasement در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌بقه‌ زير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نيم‌ ط‌بقه‌ زيرين‌ ساختمان‌.

Semibasement به چه معناست و Semibasement یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Semibasement

ط‌بقه‌ زير به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌بقه‌ زير, ترجمه ط‌بقه‌ زير, کلمات شبیه ط‌بقه‌ زير , نيم‌ ط‌بقه‌ زيرين‌ ساختمان‌. به لاتین
دانلود فایل ها