ترجمه Semicivilized در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيمه‌ متمدن‌. می باشد

Semicivilized به چه معناست و Semicivilized یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Semicivilized

نيمه‌ متمدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نيمه‌ متمدن‌., ترجمه نيمه‌ متمدن‌., کلمات شبیه نيمه‌ متمدن‌.
دانلود فایل ها