ترجمه Semidetached در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ساختمان‌) نيمه‌ مجزا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ يك‌ ديوار حائل‌.

Semidetached به چه معناست و Semidetached یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Semidetached

(ساختمان‌) نيمه‌ مجزا به خارجی , ریشه انگلیسی (ساختمان‌) نيمه‌ مجزا, ترجمه (ساختمان‌) نيمه‌ مجزا, کلمات شبیه (ساختمان‌) نيمه‌ مجزا , داراي‌ يك‌ ديوار حائل‌. به لاتین
دانلود فایل ها