ترجمه Semidomesticated در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيمه‌ اهلي‌. می باشد

Semidomesticated به چه معناست و Semidomesticated یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Semidomesticated

نيمه‌ اهلي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نيمه‌ اهلي‌., ترجمه نيمه‌ اهلي‌., کلمات شبیه نيمه‌ اهلي‌.
دانلود فایل ها