ترجمه Semifinalist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كسيكه‌ بمرحله‌ مسابقات‌ نيمه‌ نهايي‌ رسيده‌. می باشد

Semifinalist به چه معناست و Semifinalist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Semifinalist

كسيكه‌ بمرحله‌ مسابقات‌ نيمه‌ نهايي‌ رسيده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كسيكه‌ بمرحله‌ مسابقات‌ نيمه‌ نهايي‌ رسيده‌., ترجمه كسيكه‌ بمرحله‌ مسابقات‌ نيمه‌ نهايي‌ رسيده‌., کلمات شبیه كسيكه‌ بمرحله‌ مسابقات‌ نيمه‌ نهايي‌ رسيده‌.
دانلود فایل ها