ترجمه Semilate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) نيمه‌ ديررس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ظ‌اهر شونده‌ در اخر فصل‌.

Semilate به چه معناست و Semilate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Semilate

(گ‌.ش‌.) نيمه‌ ديررس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) نيمه‌ ديررس‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) نيمه‌ ديررس‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) نيمه‌ ديررس‌ , ظ‌اهر شونده‌ در اخر فصل‌. به لاتین
دانلود فایل ها