ترجمه Seminole در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قبيله‌سرخ‌ پوست‌ ساكن‌ فلوريدا. می باشد

Seminole به چه معناست و Seminole یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seminole

قبيله‌سرخ‌ پوست‌ ساكن‌ فلوريدا. به خارجی , ریشه انگلیسی قبيله‌سرخ‌ پوست‌ ساكن‌ فلوريدا., ترجمه قبيله‌سرخ‌ پوست‌ ساكن‌ فلوريدا., کلمات شبیه قبيله‌سرخ‌ پوست‌ ساكن‌ فلوريدا.
دانلود فایل ها