ترجمه Semiotics در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نمادشناسي‌. می باشد

Semiotics به چه معناست و Semiotics یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Semiotics

نمادشناسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نمادشناسي‌., ترجمه نمادشناسي‌., کلمات شبیه نمادشناسي‌.
دانلود فایل ها