ترجمه Semiskilled در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيمه‌ ماهر. می باشد

Semiskilled به چه معناست و Semiskilled یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Semiskilled

نيمه‌ ماهر. به خارجی , ریشه انگلیسی نيمه‌ ماهر., ترجمه نيمه‌ ماهر., کلمات شبیه نيمه‌ ماهر.
دانلود فایل ها