ترجمه Semisynthetic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيمه‌ مصنوعي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نيمه‌ تركيبي‌.

Semisynthetic به چه معناست و Semisynthetic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Semisynthetic

نيمه‌ مصنوعي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيمه‌ مصنوعي‌, ترجمه نيمه‌ مصنوعي‌, کلمات شبیه نيمه‌ مصنوعي‌ , نيمه‌ تركيبي‌. به لاتین
دانلود فایل ها