ترجمه Semitism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سامي‌ گرايي‌. می باشد

Semitism به چه معناست و Semitism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Semitism

سامي‌ گرايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سامي‌ گرايي‌., ترجمه سامي‌ گرايي‌., کلمات شبیه سامي‌ گرايي‌.
دانلود فایل ها