ترجمه Senate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مجلس‌ سنا. می باشد

Senate به چه معناست و Senate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Senate

مجلس‌ سنا. به خارجی , ریشه انگلیسی مجلس‌ سنا., ترجمه مجلس‌ سنا., کلمات شبیه مجلس‌ سنا.
دانلود فایل ها