ترجمه Send Off در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مشايعت‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : همراهي‌ , در فارسی : ايين‌ بدرود ودعاي‌ خير.

Send Off به چه معناست و Send Off یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Send Off

مشايعت‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مشايعت‌ كردن‌, ترجمه مشايعت‌ كردن‌, کلمات شبیه مشايعت‌ كردن‌ , همراهي‌ به لاتین , ايين‌ بدرود ودعاي‌ خير. به لاتین
دانلود فایل ها