ترجمه Send Up در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بزندان‌ فرستادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زنداني‌ كردن‌.

Send Up به چه معناست و Send Up یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Send Up

بزندان‌ فرستادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بزندان‌ فرستادن‌, ترجمه بزندان‌ فرستادن‌, کلمات شبیه بزندان‌ فرستادن‌ , زنداني‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها