ترجمه Sender در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرستنده‌. می باشد

Sender به چه معناست و Sender یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sender

فرستنده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فرستنده‌., ترجمه فرستنده‌., کلمات شبیه فرستنده‌.
دانلود فایل ها