ترجمه Senescence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيري‌. می باشد

Senescence به چه معناست و Senescence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Senescence

پيري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پيري‌., ترجمه پيري‌., کلمات شبیه پيري‌.
دانلود فایل ها