ترجمه Senna در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) سنا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فرش‌ سنهي‌ كردستان‌.

Senna به چه معناست و Senna یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Senna

(گ‌.ش‌.) سنا به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) سنا, ترجمه (گ‌.ش‌.) سنا, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) سنا , فرش‌ سنهي‌ كردستان‌. به لاتین
دانلود فایل ها