ترجمه Sense در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حس‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دريافتن‌ , در فارسی : جهت‌.

Sense به چه معناست و Sense یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sense

حس‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حس‌ كردن‌, ترجمه حس‌ كردن‌, کلمات شبیه حس‌ كردن‌ , دريافتن‌ به لاتین , جهت‌. به لاتین
دانلود فایل ها