ترجمه Sense Amplifier در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تقويت‌ كننده‌ حسي‌. می باشد

Sense Amplifier به چه معناست و Sense Amplifier یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sense Amplifier

تقويت‌ كننده‌ حسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تقويت‌ كننده‌ حسي‌., ترجمه تقويت‌ كننده‌ حسي‌., کلمات شبیه تقويت‌ كننده‌ حسي‌.
دانلود فایل ها