ترجمه Sense Winding در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سيم‌ پيچ‌ احساس‌. می باشد

Sense Winding به چه معناست و Sense Winding یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sense Winding

سيم‌ پيچ‌ احساس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سيم‌ پيچ‌ احساس‌., ترجمه سيم‌ پيچ‌ احساس‌., کلمات شبیه سيم‌ پيچ‌ احساس‌.
دانلود فایل ها