ترجمه Sensible در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معقول‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محسوس‌ , در فارسی : مشهود , به فارسی : بارز.

Sensible به چه معناست و Sensible یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sensible

معقول‌ به خارجی , ریشه انگلیسی معقول‌, ترجمه معقول‌, کلمات شبیه معقول‌ , محسوس‌ به لاتین , مشهود به لاتین , بارز. خارجی
دانلود فایل ها