ترجمه Sensitivity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حساسيت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميزان‌ حساسيت‌.

Sensitivity به چه معناست و Sensitivity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sensitivity

حساسيت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حساسيت‌, ترجمه حساسيت‌, کلمات شبیه حساسيت‌ , ميزان‌ حساسيت‌. به لاتین
دانلود فایل ها