ترجمه Sensitometer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حساسيت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سنج‌ چشم‌.

Sensitometer به چه معناست و Sensitometer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sensitometer

حساسيت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حساسيت‌, ترجمه حساسيت‌, کلمات شبیه حساسيت‌ , سنج‌ چشم‌. به لاتین
دانلود فایل ها