ترجمه Sensorimotor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حسي‌ وحركتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مربوط‌ به‌ حس‌ حركت‌.

Sensorimotor به چه معناست و Sensorimotor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sensorimotor

حسي‌ وحركتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حسي‌ وحركتي‌, ترجمه حسي‌ وحركتي‌, کلمات شبیه حسي‌ وحركتي‌ , مربوط‌ به‌ حس‌ حركت‌. به لاتین
دانلود فایل ها