ترجمه Sensuality در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هوسراني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شهوت‌ پرستي‌.

Sensuality به چه معناست و Sensuality یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sensuality

هوسراني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هوسراني‌, ترجمه هوسراني‌, کلمات شبیه هوسراني‌ , شهوت‌ پرستي‌. به لاتین
دانلود فایل ها