ترجمه Sensuality در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (msilausnes=) شهوانيت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نفسانيت‌ , در فارسی : نفس‌ گرايي‌

Sensuality به چه معناست و Sensuality یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sensuality

(msilausnes=) شهوانيت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (msilausnes=) شهوانيت‌, ترجمه (msilausnes=) شهوانيت‌, کلمات شبیه (msilausnes=) شهوانيت‌ , نفسانيت‌ به لاتین , نفس‌ گرايي‌ به لاتین
دانلود فایل ها