ترجمه Sentence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محكوم‌ كردن‌. می باشد

Sentence به چه معناست و Sentence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sentence

محكوم‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی محكوم‌ كردن‌., ترجمه محكوم‌ كردن‌., کلمات شبیه محكوم‌ كردن‌.
دانلود فایل ها