ترجمه Sentential در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جمله‌اي‌. می باشد

Sentential به چه معناست و Sentential یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sentential

جمله‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جمله‌اي‌., ترجمه جمله‌اي‌., کلمات شبیه جمله‌اي‌.
دانلود فایل ها