ترجمه Sentiment در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای احساس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عاط‌فه‌ , در فارسی : تمايل‌ , به فارسی : نيت‌ , سایر ترجمه ها : مقصود ضعف‌ ناشي‌ از

Sentiment به چه معناست و Sentiment یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sentiment

احساس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی احساس‌, ترجمه احساس‌, کلمات شبیه احساس‌ , عاط‌فه‌ به لاتین , تمايل‌ به لاتین , نيت‌ خارجی , مقصود در زبان , ضعف‌ ناشي‌ ازانگلیسی
دانلود فایل ها