ترجمه Sentiment در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای احساسات‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : احساساتي‌.

Sentiment به چه معناست و Sentiment یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sentiment

احساسات‌ به خارجی , ریشه انگلیسی احساسات‌, ترجمه احساسات‌, کلمات شبیه احساسات‌ , احساساتي‌. به لاتین
دانلود فایل ها