ترجمه Sentry Box در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اتاقك‌ نگهباني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سايبان‌ چوبي‌ نگهبان‌.

Sentry Box به چه معناست و Sentry Box یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sentry Box

اتاقك‌ نگهباني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اتاقك‌ نگهباني‌, ترجمه اتاقك‌ نگهباني‌, کلمات شبیه اتاقك‌ نگهباني‌ , سايبان‌ چوبي‌ نگهبان‌. به لاتین
دانلود فایل ها