ترجمه Sepal Oid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برنگ‌ كاسبرگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بشكل‌ كاسبرگ‌ , در فارسی : كاسبرگي‌.

Sepal Oid به چه معناست و Sepal Oid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sepal Oid

برنگ‌ كاسبرگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برنگ‌ كاسبرگ‌, ترجمه برنگ‌ كاسبرگ‌, کلمات شبیه برنگ‌ كاسبرگ‌ , بشكل‌ كاسبرگ‌ به لاتین , كاسبرگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها