ترجمه Separation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جدايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تفكيك‌.

Separation به چه معناست و Separation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Separation

جدايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جدايي‌, ترجمه جدايي‌, کلمات شبیه جدايي‌ , تفكيك‌. به لاتین
دانلود فایل ها