ترجمه Separative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جدا سازنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (ر.) فاضل‌ , در فارسی : تجزيه‌ ط‌لب‌ , به فارسی : حاكي‌ از جدايي‌.

Separative به چه معناست و Separative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Separative

جدا سازنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جدا سازنده‌, ترجمه جدا سازنده‌, کلمات شبیه جدا سازنده‌ , (ر.) فاضل‌ به لاتین , تجزيه‌ ط‌لب‌ به لاتین , حاكي‌ از جدايي‌. خارجی
دانلود فایل ها